eSCOR – Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka zwany dalej eSCOR. System eSCOR umożliwia zdobycie wiedzy na temat historii polisowo-szkodowej oraz świadomości jej znaczenia, która stanowi ważny element edukacji ubezpieczeniowej.
eSCOR wykorzystuje zaawansowane metody statystycznej analizy danych i pozwala użytkownikom wygenerować ocenę w skali od 1 do 5.
Jak możemy przeczytać, ocena 5 oznacza 20% kierowców z najlepszą historią ubezpieczeniową w danej grupie geograficzno-wiekowej, ocena 4 to następne 20% kierowców w tej samej grupie oceny 3,2,1 to kolejne 20% kierowców kolejno ze średnią, słabą i złą historią ubezpieczeniową.

OCENA eSCOR – w jaki sposób będziemy oceniani?

Nasza ocena będzie składać się z dwóch części “oceny ogólnej” oraz “oceny szczegółowej”.
Ocena ogólna może różnić się od oceny szczegółowej co więcej, różnice mogą występować także pomiędzy ocenami szczegółowymi dla ubezpieczenia OC oraz dla Autocasco.
Wynika to z faktu zróżnicowania grup porównawczych dla każdej z ocen, a także rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego.

Na naszą ocenę będzie miało wpływ:
-> wiek,
-> miejsce zamieszkania,
-> przebieg ubezpieczenia,
-> historia szkód.
a nawet dla oceny szczegółowej:
-> rodzaj i marka pojazdu,
-> moc i pojemność silnika,
-> liczba lat ubezpieczenia OC i AC.

System eSCOR jest już dostępny po zalogowaniu się na konto UFG.pl

Więcej szczegółów można znaleźć w https://obau.pl/system-escor-juz-dziala/