Blog

Jak rozpocząć współpracę

Kilkanaście kroków, które dzielą od wyruszenia z nami w podróż :

  • 1. Zadzwonić
  • 2. Porozmawiać i uzgodnić warunki współpracy
  • 3. Określić towarzystwa ubezpieczeniowe, w których chce się sprzedawać
  • 4. Otrzymać umowę i porozumienia na adres mailowy
  • 5. Wydrukować 2 egz. umów i porozumień, podpisać i odesłać
  • 6. Uzyskać zaświadczenie o niekaralności lub dać nam pełnomocnictwo do jego otrzymania
  • 7. Dołączyć dokumenty zgłoszeniowe do Towarzystw lub przesłać nam je drogą elektroniczną (dowód osobisty, zaświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego, licencja KNF lub zaświadczenie o egzaminie i szkoleniu podstawowym)
  • 8. Dosłać drogą pocztową oryginały oświadczeń wymaganych do rejestracji jako OfWCA (czyli osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne) w Komisji Nadzoru Finansowego
  • 9. Udać się na egzamin, lub szkolenie, jeśli chce się pogłębić wiedzę ubezpieczeniową

Tyle roboty papierkowej związanej ze współpracę :

1. Poczekać od tygodnia do miesiąca na rejestrację w KNF

2. Sprzedawać i zarabiać

Formularz kontaktowy